Polityka prywatności serwisu www.naturavetal.pl

Administratorem danych osobowych odpowiedzialnym za ich przetwarzanie jest:
Naturavetal GmbH & Co. KG
Nordstraße 9
49086 Osnabrück
Niemcy
info@naturavetal.de

Dziękujemy za Państwa zainteresowanie naszym sklepem internetowym. Ochrona Państwa prywatności jest dla nas bardzo ważna. Poniżej znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące postępowania z Państwa danymi.

1. Dane dostępowe i hosting

Na nasze strony internetowe można wchodzić bez podawania swoich danych osobowych. W przypadku każdego wywołania strony internetowej serwer zapisuje automatycznie jedynie tzw. logi serwera, jak np. nazwę żądanego pliku, Państwa adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przesyłanych danych i składającego zapytanie dostawcę usług internetowych (tzw. dane dostępowe) oraz dokumentuje wywołanie strony.

Dane te są analizowane wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony i ulepszenia naszej oferty. Powyższe służy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO zabezpieczeniu naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na prawidłowym zaprezentowaniu naszej oferty. Wszystkie dane dostępowe są usuwane w terminie siedmiu dni od momentu zakończenia Państwa wizyty na stronie.

Usługi hostingowe dostarczane przez zewnętrznego usługodawcę
W ramach powierzenia przetwarzania danych – na nasze zlecenie zewnętrzny usługodawca wykonuje dla nas usługi w zakresie hostingu i prezentacji stron internetowych. Wszystkie dane, które w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności zostały zgromadzone w ramach korzystania z naszej strony internetowej lub w przewidzianych do tego celu formularzach w sklepie internetowym, są przechowywane na serwerach tego usługodawcy. Przetwarzanie na innych serwerach odbywa się wyłącznie w zakresie określonym w niniejszej polityce prywatności.

Usługodawca z którym współpracujemy ma siedzibę na terenie kraju należącego do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

2. Gromadzenie i wykorzystywanie danych celem realizacji umowy i w celu odpowiedzi na Państwa zapytania

Gromadzimy dane osobowe wtedy, kiedy nam je Państwo przekazują, składając swoje zamówienie lub kontaktując się z nami (np. za pomocą formularza kontaktowego lub e-mailem). Pola obowiązkowe są oznaczone jako takie, ponieważ dotyczą danych, które są niezbędne do wykonania umowy lub rozpatrzenia sprawy, w jakiej kontaktują się Państwo z nami. Bez ich podania nie można ukończyć zamówienia lub skontaktować się z nami. To, jakie dane są gromadzone, wynika bezpośrednio z formularzy, do których wprowadzane są dane. Z przekazanych przez Państwa danych korzystamy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu wykonania umowy i odpowiedzi na Państwa zapytania. Po zrealizowaniu umowy przetwarzanie Państwa danych zostanie ograniczone, a po upływie okresów przechowywania wymaganych na gruncie przepisów podatkowych oraz ustawy o rachunkowości dane zostaną skasowane, chyba że wyrażą Państwo swoją zgodę na dalsze wykorzystanie danych w innych celach lub zastrzeżemy prawo ich dalszego wykorzystania w ustawowo dozwolonych przypadkach, o czym – w takiej sytuacji informujemy Państwa w niniejszej polityce prywatności.

3. Przekazywanie danych

W celu wykonania umowy przekazujemy Państwa dane firmie kurierskiej zajmującej się dostawą, o ile jest to niezbędne do doręczenia zamówionych towarów, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Zależnie od tego, którego dostawcę usług płatniczych wybiorą Państwo w procesie zamówienia, celem realizacji płatności przekazujemy zgromadzone w tym celu dane płatnicze do instytucji kredytowej obsługującej płatność i ewentualnie do wybranego przez nas lub przez Państwa dostawcy usług płatniczych. Niektórzy dostawcy usług płatniczych gromadzą dane samodzielnie, jeżeli założą Państwo u nich konto. W takich przypadkach w trakcie składania zamówienia zostaną Państwo przekierowani na stronę dostawcy usług płatniczych, gdzie po zalogowaniu będą Państwo mogli zrealizować płatność. Obowiązuje wówczas również polityka prywatności danego dostawcy usług płatniczych.

Przekazywanie danych kurierom
Jeśli udzielą nam Państwo w trakcie lub po złożeniu zamówienia swojej wyraźnej zgody, przekażemy na jej podstawie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO Państwa adres e-mail i numer telefonuwybranej w procesie zamawiania firmie kurierskiej, aby mogła się ona skontaktować z Państwem przed dostarczeniem zamówienia celem awizowania lub uzgodnienia terminu dostawy.

Powyższa zgoda może zostać w każdej chwili cofnięta poprzez wysłanie nam stosownej wiadomości na nasz adres kontaktowy wskazany w zakładce „Nasze dane i kontakt” lub poprzez wysłanie wiadomości bezpośrednio do firmy kurierskiej na wskazany poniżej adres kontaktowy. Po wycofaniu zgody usuniemy podane przez Państwa w tym celu dane, chyba że wyrażą Państwo wyraźną zgodę na dalsze korzystanie z tych danych w innych celach lub zastrzeżemy prawo dalszego korzystania z tych danych w ustawowo dozwolonych przypadkach, o czym – w takiej sytuacji informujemy Państwa w niniejszej polityce prywatności.

DPD Geopost Deutschland gmbH
Im Gewerbepark 10
49326 Melle
Niemcy

DHL Paket GmbH – (Dienstleister DHL derzeit nur für den Versand innerhalb Deutschlands)
Niederlassung Vertrieb Greven R-Bosch-Str. 11.
48268 Greven
Niemcy

Przekazywanie danych firmie windykacyjnej
Jeżeli pomimo upomnienia i wezwania do zapłaty, nasze roszczenie o zapłatę wynikające z umowy sprzedaży zawartej między Państwem a nami nie zostanie uregulowane, wówczas zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu realizacji umowy przekażemy Państwa dane do współpracującej z nami firmy windykacyjnej. W takim przypadku wierzytelność jest ściągana bezpośrednio przez firmę windykacyjną. Ponadto przekazanie danych służy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO zabezpieczeniu naszych prawnie uzasadnionych interesów polegających na efektywnym dochodzeniu i egzekwowaniu naszych umownych roszczeń.

4. E-Mail-Newsletter

Reklama wysyłana e-mailem po zapisaniu się do newslettera
Jeśli zapiszą się Państwo do naszego newslettera, wówczas będziemy korzystać z danych niezbędnych do tego celu lub przekazanych nam przez Państwa osobno w celu regularnego przesyłania Państwu naszego newslettera drogą elektroniczną na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Rezygnacja z newslettera jest możliwa w każdym momencie za pomocą funkcji „Mój eBay” zakładka „Zapamiętani sprzedawcy”. Po wyrejestrowaniu się usuniemy Państwa adres e-mail z listy odbiorców newslettera, o ile nie wyrazili Państwo w sposób wyraźny zgody na dalsze korzystanie z Państwa danych w innych celach lub nie zastrzeżemy prawa dalszego korzystania z danych w ustawowo dozwolonych przypadkach, o czym – w takiej sytuacji informujemy Państwa w niniejszej polityce prywatności.

Newsletter jest wysyłany w ramach powierzenia przetwarzania danych na nasze zlecenie przez zewnętrznego usługodawcę, któremu przekazujemy w tym celu Państwa adres e-mail.

Usługodawca z którym współpracujemy ma siedzibę na terenie kraju należącego do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

5. Cookies i analityka internetowa

Aby uatrakcyjnić naszą stronę internetową i umożliwić korzystanie z określonych funkcji w celu wyświetlenia odpowiednich produktów lub do celów badań rynkowych, stosujemy na naszych stronach tzw. pliki cookies. Powyższe służy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnej prezentacji naszej oferty. Cookies są małymi plikami tekstowymi, które są automatycznie zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym. Niektóre używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Państwa urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (tzw. trwałe cookies). Czas przechowywania podany jest w ustawieniach dot. cookies Państwa przeglądarki internetowej. Przeglądarkę można skonfigurować w ten sposób, aby otrzymywać informację o stosowaniu cookies i mieć możliwość decydowania o ich akceptacji lub odrzuceniu w określonych przypadkach lub całkowicie. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdą Państwo wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies. Dostępne są one pod następującymi linkami:

Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Safari™: http://safari.helpmax.net/pl/ochrona-i-prywatnosc/usuwanie-plikow-cookie/
Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&hlrm=en
Firefox™: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
Opera™: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

W przypadku braku zgody na wykorzystywanie plików cookies funkcjonalność naszej strony internetowej może zostać ograniczona.

Zastosowanie Google (Universal) Analytics do celów analityki internetowej
Jeśli udzielą nam Państwo stosownej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, wówczas dla celów analizy użytkowania naszej strony interentowej będziemy stosować Google (Universal) Analytics – narzędzie do analityki internetowej firmy Google LLC (www.google.com). Google (Universal) Analytics korzysta z metod, które umożliwiają analizę korzystania przez Państwa ze strony internetowej, na przykład pliki cookies. Automatycznie zgromadzone informacje dotyczące korzystania przez Państwa z niniejszej strony internetowej są przekazywane z reguły do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Z uwagi na aktywowaną na niniejszej stronie internetowej anonimizację IP, Państwa adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw będących stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google. Po zrealizowaniu celu przetwarzania i zaprzestaniu przez nas użytkowania Google Analytics, zgromadzone dane zostaną usunięte.

Google LLC ma siedzibę główną w USA i posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. Aktualny certyfikat dostępny jest pod tym linkiem. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield. 

Mogą Państwo wycofać swoją zgodę na przetwarzanie zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej (w tym Państwa adresu IP), jeśli pobiorą i zainstalują Państwo wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod linkiem.

Alternatywnie – zamiast instalacji wtyczki do przeglądarki internetowej mogą Państwo również kliknąć w niniejszy link aby wyłączyć gromadzenie danych przez Google Analytics na naszej stronie internetowej. Na Państwa urządzeniu końcowym zapisany zostanie wówczas plik cookie opt-out. Jeśli usuną Państwo pliki cookies, wówczas zostaną Państwo ponownie poproszeni o udzielenie zgody.

6. Online-Marketing

Google Ads Remarketing
Z pomocą Google Ads promujemy naszą stronę internetową w wynikach wyszukiwania oraz na stronach osób trzecich. Jeśli udzielą nam Państwo stosownej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, wówczas podczas odwiedzin naszej strony internetowej w Państwa urządzeniu automatycznie zapisywany będzie plik remarketing cookie firmy Google, który z pomocą pseudonimowego identyfikatora (ID) oraz na podstawie odwiedzanych przez Państwa stron umożliwia wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach. Po zrealizowaniu celu przetwarzania i zaprzestaniu przez nas użytkowania Google Ads Remarketing, zgromadzone dane zostaną usunięte.

Dalsze przetwarzanie danych ma miejsce tylko wtedy, gdy wyrazili Państwo zgodę wobec Google na łączenie historii przeglądania i użycia aplikacji z Państwa kontem oraz wykorzystanie informacji z Państwa konta Google do personalizowania reklam, które wyświetlane są na stronach internetowych. Jeśli w takim przypadku będziecie Państwo zalogowani podczas wizyty na naszej stronie internetowej w serwisie Google, Google wykorzysta Państwa dane razem z danymi Google Analytics w celu stworzenia i zdefiniowania list grup docelowych dla celów remarketingu na różnych urządzeniach. W tym celu Google łączy tymczasowo Państwa dane osobowe z danymi Google Analytics, aby utworzyć grupy docelowe.

Usługa Google Ads Remarketing stanowi ofertę Google LLC (www.google.com). Google LLC ma siedzibę główną w USA i posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. Aktualny certyfikat dostępny jest pod tym linkiem. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Mogą Państwo w każdej chwili wycofać zgodę ze skutkiem na przyszłość i dezaktywować stosowanie plików cookies wykorzystywanych do remarketingu klikając w niniejszy link. Ponadto mogą Państwo zasięgnąć informacji na temat stosowania cookies na stronie Digital Advertising Alliance oraz zmienić ustawienia w tym zakresie.

Google reCAPTCHA
Celem zabezpieczenia przed spamem oraz zapobiegania nadużyciom i nieprawidłowemu użytkowaniu naszych formularzy internetowych, z niektórymi formularzami na naszych stronach internetowych zintegrowane zostało narzędzie Google reCAPTCHA oferowane przez firmę Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dalej Google).Poprzez weryfikacje wprowadzonych do formularza danych, narzędzie to zapobiega wykorzystywaniu na naszych stronach zautomatyzowanych oprogramowań – tzw. botów mogących zakłócać prawidłowe używanie naszych stron internetowych. Powyższe służy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO zabezpieczeniu naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na ochronie naszej strony przed potencjalnym nadużyciom i zapewnieniu jej bezawaryjnego funkcjonowania.

Google reCAPTCHA wykorzystuje za pomocą kodu zapisanego na stronie, tzw. JavaScript rozwiązania takie jak np. pliki cookies służące analizie korzystania przez Państwa z naszej strony. Dane te wraz z Państwa adresem IP zostaną pobrane przez Google automatycznie i zapisane na jego serwerach zlokalizowanych w USA. Dane osobowe wprowadzane przez Państwa w poszczególnych polach formularzy nie będą odczytywane lub zapisywane.

Google LLC ma siedzibę główną w USA i posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. Aktualny certyfikat dostępny jest pod tym linkiem. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Mogą Państwo zapobiec rejestrowaniu przez Google za pomocą JavaScript, względnie plików Cookies danych dotyczących korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej (w tym Państwa adresu IP), zmieniając w tym celu ustawienia Państwa przeglądarki w zakresie obsługi plików Cookies lub wyłączając obsługę skryptów JavaScript. Proszę uwzględnić, iż korzystanie z niektórych funkcjonalności naszej strony internetowej może zostać wówczas ograniczone. 

Dalsze informacje dotyczące przetwarzania danych przez Google znajdą Państwo w polityce prywatności Google.

7. Wtyczki portali społecznościowych

Wtyczki video dla YouTube
Z niniejszą stroną zintegrowane są treści innych usługodawców. Wtyczki video dla YouTube udostępnia Google LLC („Usługodawca”). Serwis Youtube prowadzony jest przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

W przypadku materiałów video z YouTube dostępnych na naszej stronie internetowej, aktywowano rozszerzoną ochronę danych osobowych. Oznacza to, że YouTube nie pobiera i nie zapisuje informacji o osobach odwiedzających stronę, chyba że włączą one materiał video. Integracja materiałów video z YouTube służy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO zabezpieczeniu naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnej prezentacji naszej oferty na rynku.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawcę jak również Państwa prawa w tym zakresie i możliwości dotyczące ustawień zapewniających ochronę Państwa prywatności, zostały opisane w polityce prywatności Google.

Nasza aktywność na portalach społecznościowych Facebook, YouTube, Instagram

Nasza aktywność na portalach społecznościowych służy zapewnieniu aktywnej komunikacji z naszymi stałymi i potencjalnymi klientami. Za pomocą mediów społecznościowych informujemy również o naszych produktach i aktualnych promocjach.

W przypadku odwiedzin naszego profilu/konta w portalu społecznościowym, dany portal społecznościowy może za pomocą plików cookies w celach badania rynku i reklamowych automatycznie gromadzić i przetwarzać Państwa dane osobowe i tworzyć na ich podstawie pseudonimowane profile użytkowników. Pseudonimowane profile tworzone są np. w celu umożliwienia wyświetlenia reklamy odpowiadającej Państwa zainteresowaniom.

Powyższe służy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO zabezpieczeniu naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na zapewnieniu optymalnej komunikacji z klientami i prezentacji naszej oferty na rynku. Jeśli portal społecznościowy poprosi Państwo (np. za pomocą pola checkbox) o udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, wówczas podstawą prawną ich przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

W przypadku portali społecznościowych mających siedzibę w USA obowiązuje porozumienie EU–US Privacy Shield (tzw. tarcza prywatności). W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską, ta ostatnia stwierdziła odpowiedni stopień ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield. Aktualny certyfikat danego portalu społecznościowego z siedzibą w USA dostępny jest pod tym linkiem.

Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania Państwa danych przez poszczególne portale społecznościowe, jak również możliwość nawiązania kontaktu, złożenia zapytań dot. ustawień prywatności lub wniosku dot. realizacji Państwa uprawnień, w szczególności prawa do sprzeciwu, opisane zostały w polityce prywatności poszczególnych portali społecznościowych. Gdyby potrzebowali Państwo pomocy w tym zakresie, mogą Państwo skontaktować się również z nami.

Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/
Google/ YouTube: https://policies.google.com/privacy
Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/
Możliwość wyrażenia sprzeciwu (Opt-Out):
Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads
Google/YouTube: https://adssettings.google.com/authenticated
Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/

8. Nasze dane kontaktowe i Państwa prawa

Osobom, których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:

  • zgodnie z art. 15 RODO: prawo do uzyskania informacji o przetwarzaniu danych w zakresie określonym w tym artykule;
  • zgodnie z art. 16 RODO: prawo do sprostowania Państwa nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych;
  • zgodnie z art. 17 RODO: prawo do usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), zapisanych u nas Państwa danych osobowych, o ile ich dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne:

– do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
– do wywiązania się z prawnego obowiązku;
– z uwagi na względy interesu publicznego;
– do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

  • zgodnie z art. 18 RODO: prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o ile:

– prawidłowość tych danych osobowych jest przez Państwa kwestionowana;
– przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiają się ich usunięciu;
– nie potrzebujemy już danych osobowych, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
– wnieśli Państwo na podstawie art. 21 sprzeciw wobec przetwarzania danych;

  • zgodnie z art. 20 RODO: prawo do otrzymania dostarczonych nam danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz do przesłania ich innemu administratorowi;
  • zgodnie z art. 77 RODO: prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Z reguły mogą się Państwo zwrócić w tej sprawie do organu nadzorczego w miejscu Państwa zwykłego pobytu, miejsca pracy lub naszej siedziby przedsiębiorstwa.

W przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania i korzystania z Państwa danych osobowych, a także w razie żądania udzielania informacji, sprostowania, ograniczenia przetwarzania czy usunięcia danych oraz w celu odwołania udzielonych zgód lub wyrażenia sprzeciwu wobec korzystania z określonych danych prosimy o bezpośredni kontakt zgodnie z informacjami wskazanymi na naszej stronie w zakładce „Dane firmy”.

Inspektor ochrony danych:

SaphirIT GmbH, Geschäftsführer Rechtsanwalt Frank W. Stroot Datenschutzbeauftragter (TÜV)
Sutthauser Straße 285
49080 Osnabrück
Niemcy
datenschutz@saphirit.de

Prawo do wniesienia sprzeciwu
Jeżeli w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności przetwarzamy dane osobowe w celu zabezpieczenia naszych prawnie uzasadnionych interesów, wówczas mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych w tym celu – ze skutkiem na przyszłość. Jeżeli przetwarzanie ma miejsce do celów marketingu bezpośredniego, mogą Państwo zrealizować prawo do sprzeciwu w każdym czasie. Jeżeli przetwarzanie ma miejsce w innych celach, prawo do złożenia sprzeciwu przysługuje Państwu jedynie z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji.

Po skorzystaniu przez Państwa z prawa do sprzeciwu nie będziemy kontynuować przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania i będą one nadrzędne wobec Państwa interesów i praw, lub gdy przetwarzanie danych ma służyć dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń.

Zdanie powyższe nie obowiązuje, gdy przetwarzanie danych ma miejsce do celów marketingu bezpośredniego. W takim przypadku – po wyrażeniu przez Państwa sprzeciwu zawsze zaprzestaniemy dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych.