Szukaj
0 szt.szt. Koszyk z zakupami
Koszyk z zakupami

Suma pośrednia:

Do koszyka Do kasy

Moje Naturavetal
Szukaj w naturavetal.de

Prawo do Odstąpienia od Umowy

Prawo do Odstąpienia od Umowy
Od umowy można odstąpić w ciągu czternastu dni od daty zakupu, bez podania przyczyny. Decyduje data wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy nas o tym poinformować (BINGO! Szkolenie psów. ul. Skarbka z Gór 25c/24, 03-287 Warszawa, info@naturavetal.pl, telefon: 785 556 667) przesyłając stosowne oświadczenie (list wysłany pocztą tradycyjną lub elektroniczną).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Konsekwencje anulowania
Po anulowaniu umowy, dokonujemy zwrotu wszystkich płatności, które w związku z nią otrzymaliśmy, w tym zwrotu kosztów dostawy. Zwrot następuje niezwłocznie i nie później niż w terminie czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy powiadomienie o odstąpieniu od umowy. Do zwrotu środków wykorzystujemy sposób płatności użyty w pierwotnej transakcji, chyba że nastąpią inne ustalenia. W żadnym wypadku klient nie ponosi opłat za transakcję zwrotu kosztów.

Klient powinien dostarczyć nienaruszony towar. Koszt zwrotu towaru spoczywa na kliencie. Klient może zostać obciążony opłatą za utratę wartości towarów, ale tylko wtedy, gdy utrata wartości wynika z niewłaściwego obchodzenia się z towarami, które nie było konieczne do sprawdzenia charakteru, właściwości i funkcjonalności produktu.

Prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania w przypadku następujących umów:

  • Umowy na dostawę towarów, które mogą szybko zepsuć się lub których termin ważności zostałby szybko przekroczony.
  • Umowy na dostawę zapieczętowanych towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względów na ochronę zdrowia lub higieny, jeżeli ich pieczęć została usunięta po dostawie.
Naturavetal Newsletter

Nasz biuletyn z cennymi wskazówkami i informacjami o nowych produktach

Szybko i łatwo zapisz się, by otrzymywać nasz newsletter! Informujemy w nim o naszych nowych produktach związanych z naturalnym, zdrowym żywieniem psów lub kotów oraz przekazujemy przydatne wskazówki dotyczące karmienia i opieki – dla długiego zdrowego i pełnego sił witalnych życia Twojego psa i kota.