Szukaj
0 szt.szt. Koszyk z zakupami
Koszyk z zakupami

Suma pośrednia:

Do koszyka Do kasy

Moje Naturavetal
Szukaj w naturavetal.de
Krankheitserreger

Naturalne wzmocnienie układu odpornościowego psa

Rola układu odpornościowego w organizmie jest nie do przecenienia – wiemy jak ważną rolę pełni on dla naszego życia i zdrowia. Gdy układ odpornościowy jest silny, chroni nas przed chorobami; jeśli zaś słabnie, stajemy się podatni na różne choroby i infekcje. Oczywiście organizmy naszych psów także posiadają układ odpornościowy, a jego funkcja jest dokładnie taka sama, jak i u nas. Aby uzyskać pełniejszy obraz działania układu odpornościowego, warto przyjrzeć się bliżej różnym zagrożeniom dla organizmu, ich mechanizmom oraz odpowiadającym na nie czynnościom obronnym. W ten sposób łatwiej zrozumieć, jak powstają infekcje, jak ich uniknąć i jak w naturalny sposób wzmocnić układ odpornościowy psa.

Co zagraża organizmowi psa – co to są patogeny?

Patogeny to inaczej czynniki chorobotwórcze – mogą powodować choroby w organizmie, są szkodliwe dla zdrowia psa. Obejmują one:

 • bakterie
 • wirusy
 • pasożyty wewnętrzne i zewnętrzne

Bakterie

Jedne z nich potrafią odgrywać ważną pozytywną rolę w organizmie, np. poprzez tworzenie odpowiedniej wspomagającej flory w jelitach czy na skórze. Inne są chorobotwórcze. Bakterie mogą być przyczyną ropnych infekcji ran, zapalenia narządów, a nawet zatrucia krwi.

Podpowiedź: Niektóre bakterie i grzyby wydzielają substancje, które zapobiegają namnażaniu się innych mikroorganizmów (mikroskopijnych żywych istot), a nawet mogą je zabijać. Stąd pochodzą dzisiejsze antybiotyki. Zadaniem antybiotyków jest atakowanie struktur lub mechanizmów, które występują tylko w komórkach bakterii, a nie w innych komórkach zwierzęcych lub ludzkich. Nie są one jednak całkowicie selektywne wśród różnych typów bakterii – każda bakteria podobna do bakterii powodującej stan chorobowy zostanie tak samo zniszczona przez antybiotyk.

 • Borelioza jest wywoływana przez bakterie z rodzaju Borrelia
 • Zapalenie błony śluzowej żołądka może być spowodowane przez bakterie z rodzaju Helicobacter
 • Biegunka lub wymioty mogą być wywoływane przez bakterie z rodzaju Escherichia

Porada Naturavetal

Stosowanie antybiotyków o szerokim spektrum działania może nieść ze sobą pewne zagrożenia, ponieważ są one przeznaczone do atakowania szerokich grup bakterii. W wielu przypadkach może to mieć wpływ na bakterie, które nie zagrażają organizmowi lub nawet przyczyniają się do jego dobrego funkcjonowania. Dlatego w chorobach, które nie stanowią stanu zagrażającego życiu, sensowne jest najpierw określenie za pomocą antybiogramu, który to patogen wywołuje infekcję i jaki antybiotyk jest w danej sytuacji odpowiedni do użycia.

Wirusy

Wirusy potrzebują komórek gospodarza i ich metabolizmu, aby móc się rozmnażać. Nie mają więc własnego metabolizmu, ale są w stanie się rozprzestrzeniać, przenosząc się do kolejnych komórek gospodarza i w nich się namnażać.

Podpowiedź: Antybiotyki nie pomagają przy infekcjach wirusowych.
Można im przeciwdziałać jedynie poprzez zablokowanie wirusowi możliwości przenikania do kolejnych komórek gospodarza. Działanie przeciwko wirusom polega więc na wpływaniu na metabolizm komórek organizmu, tak by ograniczyć możliwości replikacji wirusa albo na zapobieganiu ucieczce wirusa po replikacji do kolejnych komórek.

 • Wścieklizna jest wywoływana przez wirusa wścieklizny
 • Parwowiroza jest wywoływana przez parwowirusa
 • Nosówka u psa jest wywoływana przez wirusa nosówki

Pasożyty wewnętrzne i zewnętrzne

Pasożyty to organizmy zwierzęce lub roślinne, które żyją i żywią się kosztem innych organizmów. Niektóre pasożyty mogą być nosicielami innych patogenów i przenosić je na żywiciela.

Przykłady pasożytów zewnętrznych:

 • kleszcze
 • pchły
 • roztocza

Przykłady pasożytów wewnętrznych:

 • tasiemce
 • glisty
 • giardia
 • kokcydia

Mechanizmy obronne psa w walce z patogenami

Schäferhund in der Natur

Bariera 1: Skóra i błony śluzowe psa jako niespecyficzna obrona przed infekcjami.

Skóra i błony śluzowe (np. przewodu pokarmowego, oddechowego i narządów płciowych) służą nie tylko jako rozgraniczenie między „na zewnątrz” a „wewnątrz” organizmu, ale stanowią również barierę utrudniającą bakteriom i wirusom wnikanie do organizmu.

Nawet najmniejsze urazy skóry i błon śluzowych mogą służyć jako „punkt wejścia” dla patogenów.

Jednak nie tylko ta funkcja bariery chroni organizm – skóra i błony śluzowe dysponują również „bronią chemiczną” przeciwko zarazkom. Gruczoły łojowe zapewniają skórze kwaśne pH, co utrudnia kolonizację przez czynniki chorobotwórcze. Żyje tu także wiele pożytecznych mikroorganizmów, które wypierają patogeny.

– Naturalna flora bakteryjna skóry z funkcją bariery jest powodem, dla którego nie należy stale myć psa. Zbyt częsta ingerencja w system ochrony, który bardzo dobrze funkcjonuje, może zniszczyć naturalną, korzystną florę skóry. W ten sposób patogeny dostaną się do organizmu znacznie łatwiej.

Komórki błon śluzowych wydzielają śluzowate wydzieliny, które mogą pokrywać i czyścić powierzchnie i dzięki temu zatrzymywać zarazki. Na przykład żywność, która przecież może zawierać pewne zarazki, jest w procesie żucia pokrywana śliną i połykana, a następnie już w żołądku kwas żołądkowy atakuje ewentualne zarazki. Jednakże nie tylko wartość pH różnych wydzielin służy jako środek redukujący szkodliwy wpływ zarazków – również zawarte w nich białka bakteriobójcze atakują obce mikroorganizmy.

Bariera 2: Białe krwinki, białka przeciwbakteryjne i reakcje zapalne jako niespecyficzna obrona psa przed infekcjami.

Kiedy patogeny zdołają pokonać pierwszą barierę i tym samym przeniknąć do organizmu, czeka już na nie kolejny mechanizm obronny. Niektóre białe krwinki, nieustannie przemieszczające się w układzie krwionośnym, są w stanie rozpoznawać i niszczyć patogeny (są to tak zwane fagocyty). Krwinki te, przyciągane przez specjalne sygnały chemiczne są w stanie migrować do zakażonej tkanki, gdzie niszczą zarazki.

Inny mechanizm obronny, który także jest częścią naszej drugiej bariery chroniącej przed infekcjami, jest nam wszystkim bardzo dobrze znany – to reakcja zapalna. W okolicach urazów zwiększa się ukrwienie, a naczynia krwionośne stają się bardziej przepuszczalne – prowadzi to do zaczerwienienia, lokalnego wzrostu temperatury i obrzęku. Reakcję zapalną inicjują sygnały chemiczne – niektóre pochodzą z organizmu, który dokonuje inwazji, a inne, jak histamina, są uwalniane przez komórki organizmu w odpowiedzi na uszkodzenie tkanek. Zwiększony przepływ krwi powoduje coraz częstsze docieranie fagocytów do uszkodzonego obszaru, dzięki czemu mogą tam wykonywać swoją pracę.
Bardzo ważną rolę w przebiegu procesu zapalnego pełnią białka zwane chemokinami – to one odpowiadają za przyciąganie do zagrożonego obszaru dobroczynnych fagocytów.

Do tej pory mówiliśmy o lokalnych procesach zapalnych, które są ograniczone do jednego obszaru, ale reakcja organizmu na infekcję może być znacznie bardziej rozległa. W bardzo krótkim czasie liczba leukocytów w organizmie może wzrosnąć wielokrotnie, w wyniku czego m.in. wzrasta temperatura całego ciała. Ponadto patogeny mogą uwalniać toksyny, które powodują gorączkę. Wysoka gorączka jest groźna i może mieć fatalne skutki dla organizmu. Z drugiej strony, niewielki wzrost temperatury jest pomocny w obronie przed niektórymi mikroorganizmami oraz w przyspieszeniu funkcji metabolicznych i działania leukocytów.

Istnieje wiele peptydów antydrobnoustrojowych, które bezpośrednio atakują wrogie mikroorganizmy lub ograniczają ich rozmnażanie. Należą do nich interferony. Są one uwalniane przez komórki zakażone wirusem i mają skłonić inne komórki do wzmocnienia systemu ochrony przed wirusem lub bezpośrednio do walki z nim. Interferony są wydzielane jako wczesna, niespecyficzna odpowiedź immunologiczna komórek, zanim układ odpornościowy będzie mógł wytworzyć specyficzne przeciwciała. Nie są one swoiste dla wirusów i dlatego są bardzo pomocne w szybko postępujących infekcjach, takich jak przeziębienie lub grypa.

Powyżej mówiliśmy o nieswoistych mechanizmach obronnych. Pełnią one niezwykle ważną rolę we wczesnych etapach walki z zagrożeniami, jednak nie są one precyzyjne i nie mają tzw. pamięci immunologicznej. Z tego względu mogą być nieskuteczne w działaniach przeciwko
określonym patogenom, takim jak np. konkretny szczep bakterii.

Bariera 3: Układ odpornościowy - przeciwciała i limfocyty jako swoista obrona psa przed infekcjami.

Istnieją dwa główne typy limfocytów krążących w organizmie. Są to tzw. limfocyty B i limfocyty T. Przepływają one we krwi i limfie, koncentrują się w śledzionie i węzłach chłonnych oraz innych tkankach limfatycznych. Potrafią rozpoznawać pewne obce cząsteczki i mikroorganizmy i na nie odpowiednio reagować. Substancja, która wyzwala ich reakcję, nazywana jest antygenem. Istnieje ogromna pula limfocytów, które mogą być aktywowane przez różnorodne antygeny. W odpowiedzi swoistej, z tej ogromnej puli aktywowane są tylko odpowiednie komórki. Aktywacja inicjuje ich podział komórkowy. W rezultacie powstają tysiące klonów komórek, z których wszystkie są zaprojektowane do niszczenia jednego konkretnego antygenu. Jednym ze sposobów, w jaki antygen może wywołać odpowiedź immunologiczną, jest aktywacja limfocytów B, które następnie zaczynają wytwarzać specjalne białka, tj. przeciwciała (zwane immunoglobulinami). Antygenami mogą być wirusy, grzyby, bakterie, pierwotniaki i pasożyty, ale także pyłki czy jad owadów.
Czas od pierwszego kontaktu z antygenem do maksymalnej produkcji przeciwciał trwa około 10-17 dni – proces ten nazywany jest pierwotną odpowiedzią immunologiczną. W tym czasie organizm może wykazywać objawy choroby, które ustąpią, gdy organizm wyeliminuje antygen. Jeśli organizm ponownie skonfrontuje się z antygenem miesiące później, reakcja na antygen zachodzi znacznie szybciej, w ciągu 2-7 dni. Nazywa się to wtórną odpowiedzią immunologiczną. Dzięki temu układ odpornościowy jest w stanie rozpoznawać znane antygeny i reagować na nie szybciej i skuteczniej – ta zdolność jest znana jako pamięć immunologiczna.

Układ odpornościowy a jelita psa

Stosunek długości ciała do długości jelit u psów wynosi ok. 1:6,5. W przypadku dużego psa, w jego trzewiach może znajdować się ok. 6 m (i więcej) jelit. Ponadto specyficzna budowa błon śluzowych wielokrotnie zwiększa powierzchnię przewodu pokarmowego. Zatem twierdzenie, że największym organem w ciele jest skóra, jest w rzeczywistości błędne – tytuł ten z pewnością należy się jelitom. Jelita są powierzchnią o wiele bardziej wrażliwą niż skóra, dlatego to w nich zadomowiło się tak dużo ważnych mechanizmów obronnych. W centrum każdego z milionów kosmków jelitowych znajduje się sieć naczyń włosowatych i naczynia chłonne – a całość połączona jest z układem limfatycznym. Na układ limfatyczny składają się naczynia limfatyczne oraz tkanka limfatyczna, z której z kolei zbudowane są limfatyczne narządy centralne (takie jak grasica, szpik kostny) oraz obwodowe (t.j. śledziona, węzły chłonne czy wyrostek robaczkowy). Układ limfatyczny jest ważny dla transportu płynów w organizmie (odprowadzanie limfy do krwi z przestrzeni między komórkami), ale pełni też bardzo ważną funkcję odpornościową i neutralizującą. Pomaga w rozprzestrzenianiu wspomnianych powyżej limfocytów. Wzdłuż całej błony śluzowej jelita znajduje się więc wiele naczyń limfatycznych. W jelicie cienkim znajdują się również grudki chłonne i tak zwane kępki Peyera. Są to zbiory dużej liczby pęcherzyków limfatycznych, które z kolei składają się z kolonii limfocytów beta, które w trakcie infekcji różnicują się i namnażają.

Im dalej patrzymy „w dół” przewodu pokarmowego, tym wyraźniejsza jest flora jelitowa, składająca się z niezwykle dużej liczby różnych rodzajów bakterii. Badania sugerują nawet, że liczba bakterii żyjących w okrężnicy może dziesięciokrotnie przewyższać całkowitą liczbę komórek organizmu żywiciela – bakterie jelitowe stanowią 25% odchodów psa. Ta endogenna flora jelitowa stanowi kolejny ważny mechanizm obronny przed infekcjami i jest bardzo ważna dla dostarczania organizmowi składników odżywczych. Konkurencja o składniki odżywcze i eliminacja produktów przemiany materii, hamuje rozwój innych bakterii (a nawet je zabija) – to bardzo utrudnia osiedlanie się obcym zarazkom w organiźmie. Ponadto receptory błony śluzowej są już zajęte nieszkodliwymi mikroorganizmami i patogeny nie mają do nich dostępu. Zadomowiona własna flora jelitowa wpływa też dobrze na utrzymanie funkcji układu odpornościowego i w pewien sposób „trenuje” go.

Znaczenie dla naszego psa:
Pożywienie stanowi większość „świata zewnętrznego”, który wnika do środka, oddziałując na przewód pokarmowy i cały organizm.

Dodatki syntetyczne stosowane w karmach dla psów mogą obciążać zdrowy organizm

Zwei Golden Retriever liegen in der Natur

Sztuczne dodatki stosowane są między innymi w celu wydłużenia trwałości produktu, stabilizacji wartości pH lub konsystencji, zmiany koloru, nadania smakowitości czy strawności. Wiele z tych substancji jest badanych pod kątem ich ostrej toksyczności lub wywoływania nowotworów – ale należy skupić się też na wpływie, jaki mogą mieć one na przewód pokarmowy, błonę śluzową jelit lub komórki jelitowe i bakterie jelitowe. Jeśli środek konserwujący ma zapobiegać zepsuciu produktu przez pleśń czy bakterie przez tak długi czas – co to może oznaczać dla flory jelitowej? A jeśli emulgator zapewnia lepsze wymieszanie dwóch faktycznie niemieszających się substancji, takich jak olej i woda – co to oznacza dla ścian jelit, których działanie opiera się na przepuszczaniu pewnych substancji, a blokowaniu innych? Najczęściej jeden rodzaj karmy jest podawany każdego dnia, regularnie przez lata – co to oznacza dla organizmu, który z tego powodu jest stale konfrontowany z konserwantami, syntetycznymi witaminami, innymi syntetycznymi dodatkami lub kiepskiej jakości produktami ubocznymi, takimi jak mączki zawierające pióra, pazury, muszle czy łodygi roślin?
Codzienne karmienie jest dziś tak proste, że łatwo zapomnieć o tym, jak złożone są procesy zachodzące po połknięciu pokarmu i jakie czynności wykonuje tu organizm każdego dnia.
Organizm jest także codziennie narażony na różne stresogenne wpływy zewnętrzne. Zmagając się z zarazkami, pozostałościami leków w wodzie, spalinami z powietrza czy po prostu stresem dnia codziennego, wewnętrzne systemy muszą cały czas działać na pełnych obrotach.

To, czym codziennie karmimy nasze psy, powinno odciążyć organizm i przyczynić się do jego dobrego samopoczucia. W żadnym wypadku nie powinien to być kolejny punkt na długiej liście wpływów zewnętrznych, które go obciążają, a nawet szkodzą.

Podstawą silnego układu odpornościowego psa jest naturalna karma, nie zawierająca żadnych substancji, które mają wątpliwe działanie na organizm, a zwłaszcza na układ trawienny. Odpowiednia karma pomaga zbudować zdrowy i stabilny przewód pokarmowy, a tym samym silny układ odpornościowy. Dla zdrowia psa niezbędne są właściwie dobrane składniki odżywcze. Naturalne, czyste składniki oraz zawarte w nich witaminy i minerały zapewniają najlepszą możliwą przyswajalność dla organizmu. Umożliwiały one rozwój, silnego systemu odpornościowego i jego prawidłowe działanie w ciągu całych tysiącleci. Z tego względu, odpowiednia dla gatunku karma dla psów zawiera tylko naturalne witaminy i minerały, a nie syntetyczne dodatki.

Naturavetal naturalnie wzmacnia układ odpornościowy psa we wszystkich obszarach

Verschiedene Kräuter, Gemüse und Beeren

W okresie wzmożonego zapotrzebowania istnieje możliwość wspomagania organizmu poprzez celowe dodawanie różnych naturalnych substancji, dzięki czemu wzmacniamy jego układ odpornościowy. To właśnie naturalnie silny układ odpornościowy zawsze zapewni najlepszą ochronę przed bakteriami, grzybami, wirusami i innymi czynnikami chorobotwórczymi. Ze względu na to, że wirusa nie można leczyć antybiotykiem, szczególnie ważne jest rozwijanie silnego układu odpornościowego. Natura daje wystarczające możliwości wspierania układu odpornościowego w różnych miejscach i w różny sposób:

 • Flora jelitowa – protekcja i wsparcie
 • Metabolizm – detoksykacja i oczyszczenie
 • Składniki odżywcze – optymalizacja w przypadku szczególnych potrzeb
 • Równowaga płynów – wspieranie podstawowych procesów biochemicznych w organizmie
 • Styl życia – spokojny umysł, odpowiednie warunki bytowe
 • Ochrona i pielęgnacja – dzięki sile natury dla zdrowia zewnętrznego

Flora jelitowa – protekcja i wsparcie

Canis Extra Petflora

Wspiera stabilną florę jelitową i wzmacnia układ odpornościowy (szczególnie polecany po antybiotykach lub chemicznych kuracjach odrobaczających).

Canis Extra Granulat z Marchwi

Podawany w krótkich okresach, daje szybkie wsparcie w przypadku luźnych odchodów i stanowi wartościowy pokarm dla dobrych bakterii jelitowych.

Canis Extra Wsparcie Jelit

Wspomaga oczyszczanie przewodu pokarmowego ze szkodliwych pozostałości, np. przy wzdęciach lub po zjedzeniu śmieci.

Canis Extra Torf Mineralny

Wspomaga regenerację przewodu pokarmowego i błon śluzowych.

Canis Extra Olej Kokosowy Bio

Może wspierać obronę przed patogenami, takimi jak grzyby, wirusy i bakterie, poprzez działanie kwasu laurynowego i kaprynowego.

Canis Extra Bio Olej z Czarnuszki Egipskiej

Wspomaga układ odpornościowy cennymi składnikami i m.in. dzięki zawartości tymochinonu może wzmacniać obronę przed patogenami, takimi jak drożdże i grzyby jelitowe (np. Candida albicans) lub bakterie.

Metabolizm - detoksykacja i oczyszczenie

Canis Extra Chlorella

W naturalny sposób wspomaga detoksykację organizmu oraz oczyszczanie tkanek.

Canis Extra Active

Aktywuje metabolizm dla szybszej eliminacji toksyn i wsparcia w fazach regeneracji.

Canis Extra Spirulina

Dostarcza organizmowi składników wspomagających metabolizm, dzięki czemu może pozytywnie wpływać na oczyszczenie i mineralizację komórek.

Składniki odżywcze - optymalizacja w przypadku specjalnych potrzeb

Canis Extra Moc Jagód

Mocna mieszanka wartościowych, kolorowych jagód dostarczających flawonoidów, witamin, przeciwutleniaczy, minerałów i innych zdrowych składników dla układu odpornościowego.

Canis Extra Zioła Bio Tysiąca Zieleni

Skoncentrowane zioła organiczne są prawdziwą siłą napędową i dostarczają organizmowi cennych witamin, minerałów i wtórnych substancji roślinnych.

Canis Extra Kozie Mleko w Proszku

Wspomaga jelita, wzmacnia układ odpornościowy, dodaje siły, zwiększa odporność.

Canis Extra Olej z Kryla

Stres oksydacyjny może bardzo obciążać organizm i jest ważną przyczyną degeneracji i starzenia się komórek. Olej z kryla może wnieść cenny wkład w utrzymanie zdrowia organizmu i zapobieganie związanym z tym oznakom starzenia.

Canis Extra Bio Proszek z Owoców Dzikiej Róży

Wysoka zawartość witaminy C, karotenoidów i przeciwutleniaczy pomaga chronić organizm przed wolnymi rodnikami, a z jego pozytywnych właściwości korzysta cały układ odpornościowy. Może też stymulować tworzenie się krwi.

Równowaga płynów - wspomaganie podstawowych procesów biochemicznych w organizmie

Canis Extra Torf Mineralny

W specyficznych sytuacjach dodawany do wody pitnej może stymulować chęć jej spożywania przez psa.

Canis Extra Bio Olej z Czarnuszki Egipskiej

Kilka kropli zmieszanych z wodą pitną może wpłynąć na jej czystość i utrudnić namnażanie się w niej zarazków.

Canis Extra Olej z Łososia

W specyficznych sytuacjach dodawany do wody pitnej może stymulować chęć jej spożywania przez psa.

Kompletne Menu Canis Plus®, Mięsne Miski lub Mięsne Roladki z czystego mięsa z warzywami / owocami lub płatkami i naturalnym źródłem wapnia

Wilgotność karmy może stanowić podstawę zaopatrzenia w płyny dla psów, które w ciągu dnia spożywają niewiele płynów z innych źródeł.

Styl życia - spokojny umysł, odpowiednie warunki bytowe

Przysmaki do żucia Canis Plus®

Psy, które są w stresie, mają zwykle problemy z zachowaniem. Poprzez pełne miłości i konsekwentne wychowanie wnosisz ogromny wkład w utrzymanie zdrowia swojego psa. Należy jednak dać psu również możliwość samodzielnego redukowania stresu - przekąska do żucia, którą może długo gryźć, pobudza jego instynkt żucia, a tym samym może również służyć zmniejszeniu stresu. Szczególnie odpowiednie są tutaj gryzaki Canis Plus® takie jak Poroże Jelenia, Ścięgna Końskie, Głowizna Wołowa lub Końska oraz różne paski skóry z futrem.

Canis Extra Na Nerwy

Wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego. Może wspierać uzyskiwanie spokoju i równowagi w dłuższym okresie, jak i doraźnie w stresujących sytuacjach, takich jak podróże, wizyty u weterynarza, wystawy, rozłąka z rodziną lub zmiana domu.

Ochrona i pielęgnacja - siła natury dla zdrowia zewnętrznego

Canis Extra Vermcurat®

Może wspomagać oczyszczanie okrężnicy, w tym pozbywanie się wraz z kałem pasożytów.

Canis Extra Vermprevet®

Może wspierać w stabilizowaniu odpornego środowiska jelitowego i w ten sposób pomaga zwierzęciu pozostać wolnym od pasożytów.

Canis Extra Kompleksowa Ochrona

Naturalna ochrona do zapobiegania inwazji kleszczy i pcheł. Szczególnie nadaje się dla psów kochających pływanie.

Canis Extra Spray Mineralny

Naturalny preparat do pielęgnacji sierści i skóry. Szczególnie polecany na wypryski, nadmierne przesuszenie i swędzenie.

Canis Extra Szampon do Pielęgnacji

Do ogólnej pielęgnacji oraz do zapobiegania i leczenia problemów z sierścią, takich jak łupież, matowienie czy pasożyty.

Canis Extra Pielęgnacja Oczu

Działa profilaktycznie, oczyszczająco i delikatnie odżywia. Może być także stosowany przy łagodnych stanach zapalnych.

Canis Extra Pielęgnacja Uszu

Proste, dokładne czyszczenie uszu. Może być również stosowany przy lekkim podrażnieniu uszu i inwazji świerzbowca usznego.

Canis Extra Balsam do Łap i Skóry

Preparat pielęgnacyjny wzmacniający i zabezpieczający łapy oraz łagodzący podrażnienia skóry.

Canis Extra Pielęgnacja Zębów

Przyjemnie pachnąca mieszanka olejów, która pomaga psu zmiękczyć i usunąć płytkę nazębną. Antybakteryjne olejki eteryczne hamują rozwój zarazków, wspierają zdrową błonę śluzową jamy ustnej i świeży oddech. Flora bakteryjna jest stabilizowana w dłuższej perspektywie, a regularne stosowanie zapobiega powstawaniu kamienia nazębnego.

Unikanie zbędnych dodatków sprzyja zdrowiu psa

Beagle in der Natur

Bazę budujmy w oparciu o zdrowe i naturalne odżywianie, a dodatki (antybiotyki, leki odrobaczające i tym podobne) stosujmy tylko wtedy, gdy jest to naprawdę konieczne.

 • Dla przykładu, istnieją szczepionki, które zapewniają 3-letnią ochronę, a nadal szczepi się nimi co roku. Dlatego należy zapytać lekarza weterynarii, jak długo dana szczepionka zapewnia właściwą ochronę.
 • Zabiegi odrobaczania są wykonywane regularnie, bez sprawdzania, czy pies ma faktycznie robaki. Samo odrobaczanie nie zapewnia żadnej ochrony w dłuższym okresie i jest najczęściej obciążeniem dla organizmu, dlatego warto wykonać badania kału psa, zanim zdecydujemy się na taki zabieg. Natura także oferuje różne możliwości wspierania organizmu w obronie przed pasożytami.
 • Antybiotyki są podawane profilaktycznie, nawet jeśli zwierzę byłoby w stanie samo zwalczyć infekcję lub stosuje się antybiotyk o szerokim spektrum działania, bez bliższego rozpoznania rodzaju infekcji. Kuracje takie mogą odbywać się kosztem bakterii, które faktycznie są dobre dla organizmu i mogłyby wspierać go w obronie przed chorobotwórczymi zarazkami.

Naturalne wzmocnienie systemu odpornościowego szczeniaka

Kleiner Hund auf einer Wiese

Każdy organizm psa ma zdolność budowania zdrowego układu odpornościowego. Już właściwie w trakcie narodzin, malutki szczeniak ma pierwszy kontakt z bakteriami i w jego jelitach zaczyna rozwijać się flora z mnóstwem dobroczynnych bakterii. Proces ten przebiega płynnie przy narodzinach siłami natury, a pieski, które rodzą się przez cesarskie cięcie, mogą potrzebować troskliwszej opieki w tej kwestii. Zaleca się aktywne wsparcie w rozwoju ich flory jelitowej. Naturalne bakterie stanowią cenny fundament, z którym za chwilę ma kontakt mleko matki, mikroorganizmy pochodzące ze środowiska, czy później pierwsze porcje karmy. Wszystkie te czynniki kształtują florę jelitową i układ odpornościowy. Bardzo ważne jest, aby ten proces przebiegał w sposób tak niezakłócony, jak to tylko możliwe. Naturalne jedzenie pomoże psu zbudować i utrzymać zdrowy i stabilny układ pokarmowy, a tym samym silny układ odpornościowy. Dlatego tak istotne jest, aby cały proces odżywiania, który jest tak niezbędny dla kształtowania układu odpornościowego, w miarę możliwości przebiegał bez kontaktu z czynnikami, które są wrogie dla flory jelitowej (zwłaszcza tymi znajdującymi się w najróżniejszych środkach chemicznych/syntetycznych).

Porada Naturavetal

Zdrowa kuracja jelit może wzmocnić układ odpornościowy psa i w ten sposób doskonale wpływać na jego zdrowie. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak przeprowadzić kurację jelit i w jakich sytuacjach jest ona szczególnie wskazana, zapraszamy do zapoznania się z artykułem w naszym Poradniku: „Kojąca regeneracja jelit”. Jeśli masz jakiekolwiek pytania na ten temat, z przyjemnością udzielimy wyczerpującej porady.

Możesz skontaktować się z nami od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 pod numerem 785 55 66 67 lub pod adresem e-mail: info@naturavetal.pl

Podziel się tym artykułem

Share on email
E-mail
Naturavetal Newsletter
Naturavetal Logo

Nasz biuletyn z cennymi wskazówkami i informacjami o nowych produktach

Szybko i łatwo zapisz się, by otrzymywać nasz newsletter! Informujemy w nim o naszych nowych produktach związanych z naturalnym, zdrowym żywieniem psów lub kotów oraz przekazujemy przydatne wskazówki dotyczące karmienia i opieki – dla długiego zdrowego i pełnego sił witalnych życia Twojego psa i kota.