Naturavetal Logo

Naturalne wzmocnienie układu odpornościowego psa

Dodaj do listy zakupów

Rola układu odpornościowego w organizmie jest nie do przecenienia – wiemy jak ważną rolę pełni on dla naszego życia i zdrowia. Gdy układ odpornościowy jest silny, chroni nas przed chorobami; jeśli zaś słabnie, stajemy się podatni na różne choroby i infekcje. Oczywiście organizmy naszych psów także posiadają układ odpornościowy, a jego funkcja jest dokładnie taka sama, jak i u nas. 

Aby uzyskać pełniejszy obraz działania układu odpornościowego, warto przyjrzeć się bliżej różnym zagrożeniom dla organizmu, ich mechanizmom oraz odpowiadającym na nie czynnościom obronnym. W ten sposób łatwiej zrozumieć, jak powstają infekcje, jak ich uniknąć i jak w naturalny sposób wzmocnić układ odpornościowy psa.

Infolinia Naturavetal®

Nasi eksperci chętnie doradzą indywidualnie.

Jeśli pojawiają się jakiekolwiek pytania na ten temat, z przyjemnością udzielimy wyczerpujących porad. 

Jesteśmy do Państwa dyspozycji
od poniedziałku do piątku w godzinach
od 9:00 do 17:00

Co zagraża organizmowi psa – co to są patogeny?

Patogeny to inaczej czynniki chorobotwórcze – mogą powodować choroby w organizmie, są szkodliwe dla zdrowia psa. Obejmują one:

 • Bakterie
 • Wirusy
 • Pasożyty wewnętrzne i zewnętrzne

Bakterie

Jedne z nich potrafią odgrywać ważną pozytywną rolę w organizmie, np. poprzez tworzenie odpowiedniej wspomagającej flory w jelitach czy na skórze. Inne są chorobotwórcze. Bakterie mogą być przyczyną ropnych infekcji ran, zapalenia narządów, a nawet zatrucia krwi.

Podpowiedź: Niektóre bakterie i grzyby wydzielają substancje, które zapobiegają namnażaniu się innych mikroorganizmów (mikroskopijnych żywych istot), a nawet mogą je zabijać. Stąd pochodzą dzisiejsze antybiotyki. Zadaniem antybiotyków jest atakowanie struktur lub mechanizmów, które występują tylko w komórkach bakterii, a nie w innych komórkach zwierzęcych lub ludzkich. Nie są one jednak całkowicie selektywne wśród różnych typów bakterii – każda bakteria podobna do bakterii powodującej stan chorobowy zostanie tak samo zniszczona przez antybiotyk.

 • Borelioza jest wywoływana przez bakterie z rodzaju Borrelia
 • Zapalenie błony śluzowej żołądka może być spowodowane przez bakterie z rodzaju Helicobacter
 • Biegunka lub wymioty mogą być wywoływane przez bakterie z rodzaju Escherichia
Porada Naturavetal®

Stosowanie antybiotyków o szerokim spektrum działania może nieść ze sobą pewne zagrożenia, ponieważ są one przeznaczone do atakowania szerokich grup bakterii. W wielu przypadkach może to mieć wpływ na bakterie, które nie zagrażają organizmowi lub nawet przyczyniają się do jego dobrego funkcjonowania. Dlatego w chorobach, które nie stanowią stanu zagrażającego życiu, sensowne jest najpierw określenie za pomocą antybiogramu, który to patogen wywołuje infekcję i jaki antybiotyk jest w danej sytuacji odpowiedni do użycia.

Wirusy

Wirusy potrzebują komórek gospodarza i ich metabolizmu, aby móc się rozmnażać. Nie mają więc własnego metabolizmu, ale są w stanie się rozprzestrzeniać, przenosząc się do kolejnych komórek gospodarza i w nich się namnażać.

Podpowiedź: Antybiotyki nie pomagają przy infekcjach wirusowych.

Można im przeciwdziałać jedynie poprzez zablokowanie wirusowi możliwości przenikania do kolejnych komórek gospodarza. Działanie przeciwko wirusom polega więc na wpływaniu na metabolizm komórek organizmu, tak by ograniczyć możliwości replikacji wirusa albo na zapobieganiu ucieczce wirusa po replikacji do kolejnych komórek.

 • Wścieklizna jest wywoływana przez wirusa wścieklizny
 • Parwowiroza jest wywoływana przez parwowirusa
 • Nosówka u psa jest wywoływana przez wirusa nosówki

Pasożyty wewnętrzne i zewnętrzne

Pasożyty to organizmy zwierzęce lub roślinne, które żyją i żywią się kosztem innych organizmów. Niektóre pasożyty mogą być nosicielami innych patogenów i przenosić je na żywiciela.

Przykłady pasożytów zewnętrznych:

 • Kleszcze
 • Pchły
 • Roztocza


Przykłady pasożytów wewnętrznych:

 • Tasiemce
 • Glisty
 • Giardia
 • Kokcydia

Mechanizmy obronne psa w walce z patogenami

Bariera 1: Skóra i błony śluzowe psa jako niespecyficzna obrona przed infekcjami.

Skóra i błony śluzowe (np. przewodu pokarmowego, oddechowego i narządów płciowych) służą nie tylko jako rozgraniczenie między „na zewnątrz” a „wewnątrz” organizmu, ale stanowią również barierę utrudniającą bakteriom i wirusom wnikanie do organizmu.

Nawet najmniejsze urazy skóry i błon śluzowych mogą służyć jako „punkt wejścia” dla patogenów.

Jednak nie tylko ta funkcja bariery chroni organizm – skóra i błony śluzowe dysponują również „bronią chemiczną” przeciwko zarazkom. Gruczoły łojowe zapewniają skórze kwaśne pH, co utrudnia kolonizację przez czynniki chorobotwórcze. Żyje tu także wiele pożytecznych mikroorganizmów, które wypierają patogeny.

– Naturalna flora bakteryjna skóry z funkcją bariery jest powodem, dla którego nie należy stale myć psa. Zbyt częsta ingerencja w system ochrony, który bardzo dobrze funkcjonuje, może zniszczyć naturalną, korzystną florę skóry. W ten sposób patogeny dostaną się do organizmu znacznie łatwiej.

Komórki błon śluzowych wydzielają śluzowate wydzieliny, które mogą pokrywać i czyścić powierzchnie i dzięki temu zatrzymywać zarazki. Na przykład żywność, która przecież może zawierać pewne zarazki, jest w procesie żucia pokrywana śliną i połykana, a następnie już w żołądku kwas żołądkowy atakuje ewentualne zarazki. Jednakże nie tylko wartość pH różnych wydzielin służy jako środek redukujący szkodliwy wpływ zarazków – również zawarte w nich białka bakteriobójcze atakują obce mikroorganizmy.

Bariera 2: Białe krwinki, białka przeciwbakteryjne i reakcje zapalne jako niespecyficzna obrona psa przed infekcjami.

Kiedy patogeny zdołają pokonać pierwszą barierę i tym samym przeniknąć do organizmu, czeka już na nie kolejny mechanizm obronny. Niektóre białe krwinki, nieustannie przemieszczające się w układzie krwionośnym, są w stanie rozpoznawać i niszczyć patogeny (są to tak zwane fagocyty). Krwinki te, przyciągane przez specjalne sygnały chemiczne są w stanie migrować do zakażonej tkanki, gdzie niszczą zarazki.

Inny mechanizm obronny, który także jest częścią naszej drugiej bariery chroniącej przed infekcjami, jest nam wszystkim bardzo dobrze znany – to reakcja zapalna. W okolicach urazów zwiększa się ukrwienie, a naczynia krwionośne stają się bardziej przepuszczalne – prowadzi to do zaczerwienienia, lokalnego wzrostu temperatury i obrzęku. Reakcję zapalną inicjują sygnały chemiczne – niektóre pochodzą z organizmu, który dokonuje inwazji, a inne, jak histamina, są uwalniane przez komórki organizmu w odpowiedzi na uszkodzenie tkanek. Zwiększony przepływ krwi powoduje coraz częstsze docieranie fagocytów do uszkodzonego obszaru, dzięki czemu mogą tam wykonywać swoją pracę. 
Bardzo ważną rolę w przebiegu procesu zapalnego pełnią białka zwane chemokinami – to one odpowiadają za przyciąganie do zagrożonego obszaru dobroczynnych fagocytów.

Do tej pory mówiliśmy o lokalnych procesach zapalnych, które są ograniczone do jednego obszaru, ale reakcja organizmu na infekcję może być znacznie bardziej rozległa. W bardzo krótkim czasie liczba leukocytów w organizmie może wzrosnąć wielokrotnie, w wyniku czego m.in. wzrasta temperatura całego ciała. Ponadto patogeny mogą uwalniać toksyny, które powodują gorączkę. Wysoka gorączka jest groźna i może mieć fatalne skutki dla organizmu. Z drugiej strony, niewielki wzrost temperatury jest pomocny w obronie przed niektórymi mikroorganizmami oraz w przyspieszeniu funkcji metabolicznych i działania leukocytów.

Istnieje wiele peptydów antydrobnoustrojowych, które bezpośrednio atakują wrogie mikroorganizmy lub ograniczają ich rozmnażanie. Należą do nich interferony. Są one uwalniane przez komórki zakażone wirusem i mają skłonić inne komórki do wzmocnienia systemu ochrony przed wirusem lub bezpośrednio do walki z nim. Interferony są wydzielane jako wczesna, niespecyficzna odpowiedź immunologiczna komórek, zanim układ odpornościowy będzie mógł wytworzyć specyficzne przeciwciała. Nie są one swoiste dla wirusów i dlatego są bardzo pomocne w szybko postępujących infekcjach, takich jak przeziębienie lub grypa.

Powyżej mówiliśmy o nieswoistych mechanizmach obronnych. Pełnią one niezwykle ważną rolę we wczesnych etapach walki z zagrożeniami, jednak nie są one precyzyjne i nie mają tzw. pamięci immunologicznej. Z tego względu mogą być nieskuteczne w działaniach przeciwko określonym patogenom, takim jak np. konkretny szczep bakterii.

Bariera 3: Układ odpornościowy - przeciwciała i limfocyty jako swoista obrona psa przed infekcjami.

Istnieją dwa główne typy limfocytów krążących w organizmie. Są to tzw. limfocyty B i limfocyty T. Przepływają one we krwi i limfie, koncentrują się w śledzionie i węzłach chłonnych oraz innych tkankach limfatycznych. Potrafią rozpoznawać pewne obce cząsteczki i mikroorganizmy i na nie odpowiednio reagować. Substancja, która wyzwala ich reakcję, nazywana jest antygenem. Istnieje ogromna pula limfocytów, które mogą być aktywowane przez różnorodne antygeny. W odpowiedzi swoistej, z tej ogromnej puli aktywowane są tylko odpowiednie komórki. Aktywacja inicjuje ich podział komórkowy. W rezultacie powstają tysiące klonów komórek, z których wszystkie są zaprojektowane do niszczenia jednego konkretnego antygenu. Jednym ze sposobów, w jaki antygen może wywołać odpowiedź immunologiczną, jest aktywacja limfocytów B, które następnie zaczynają wytwarzać specjalne białka, tj. przeciwciała (zwane immunoglobulinami). Antygenami mogą być wirusy, grzyby, bakterie, pierwotniaki i pasożyty, ale także pyłki czy jad owadów.

Czas od pierwszego kontaktu z antygenem do maksymalnej produkcji przeciwciał trwa około 10-17 dni – proces ten nazywany jest pierwotną odpowiedzią immunologiczną. W tym czasie organizm może wykazywać objawy choroby, które ustąpią, gdy organizm wyeliminuje antygen. Jeśli organizm ponownie skonfrontuje się z antygenem miesiące później, reakcja na antygen zachodzi znacznie szybciej, w ciągu 2-7 dni. Nazywa się to wtórną odpowiedzią immunologiczną. Dzięki temu układ odpornościowy jest w stanie rozpoznawać znane antygeny i reagować na nie szybciej i skuteczniej – ta zdolność jest znana jako pamięć immunologiczna.

Układ odpornościowy a jelita psa

Stosunek długości ciała do długości jelit u psów wynosi ok. 1:6,5. W przypadku dużego psa, w jego trzewiach może znajdować się ok. 6 m (i więcej) jelit. Ponadto specyficzna budowa błon śluzowych wielokrotnie zwiększa powierzchnię przewodu pokarmowego. Zatem twierdzenie, że największym organem w ciele jest skóra, jest w rzeczywistości błędne – tytuł ten z pewnością należy się jelitom. Jelita są powierzchnią o wiele bardziej wrażliwą niż skóra, dlatego to w nich zadomowiło się tak dużo ważnych mechanizmów obronnych. W centrum każdego z milionów kosmków jelitowych znajduje się sieć naczyń włosowatych i naczynia chłonne – a całość połączona jest z układem limfatycznym. Na układ limfatyczny składają się naczynia limfatyczne oraz tkanka limfatyczna, z której z kolei zbudowane są limfatyczne narządy centralne (takie jak grasica, szpik kostny) oraz obwodowe (t.j. śledziona, węzły chłonne czy wyrostek robaczkowy). Układ limfatyczny jest ważny dla transportu płynów w organizmie (odprowadzanie limfy do krwi z przestrzeni między komórkami), ale pełni też bardzo ważną funkcję odpornościową i neutralizującą. Pomaga w rozprzestrzenianiu wspomnianych powyżej limfocytów. Wzdłuż całej błony śluzowej jelita znajduje się więc wiele naczyń limfatycznych. W jelicie cienkim znajdują się również grudki chłonne i tak zwane kępki Peyera. Są to zbiory dużej liczby pęcherzyków limfatycznych, które z kolei składają się z kolonii limfocytów beta, które w trakcie infekcji różnicują się i namnażają.

Im dalej patrzymy „w dół” przewodu pokarmowego, tym wyraźniejsza jest flora jelitowa, składająca się z niezwykle dużej liczby różnych rodzajów bakterii. Badania sugerują nawet, że liczba bakterii żyjących w okrężnicy może dziesięciokrotnie przewyższać całkowitą liczbę komórek organizmu żywiciela – bakterie jelitowe stanowią 25% odchodów psa. Ta endogenna flora jelitowa stanowi kolejny ważny mechanizm obronny przed infekcjami i jest bardzo ważna dla dostarczania organizmowi składników odżywczych. Konkurencja o składniki odżywcze i eliminacja produktów przemiany materii, hamuje rozwój innych bakterii (a nawet je zabija) – to bardzo utrudnia osiedlanie się obcym zarazkom w organiźmie. Ponadto receptory błony śluzowej są już zajęte nieszkodliwymi mikroorganizmami i patogeny nie mają do nich dostępu. Zadomowiona własna flora jelitowa wpływa też dobrze na utrzymanie funkcji układu odpornościowego i w pewien sposób „trenuje” go.

Znaczenie dla naszego psa:
Pożywienie stanowi większość „świata zewnętrznego”, który wnika do środka, oddziałując na przewód pokarmowy i cały organizm.

Dodatki syntetyczne stosowane w karmach dla psów mogą obciążać zdrowy organizm

Sztuczne dodatki stosowane są między innymi w celu wydłużenia trwałości produktu, stabilizacji wartości pH lub konsystencji, zmiany koloru, nadania smakowitości czy strawności. Wiele z tych substancji jest badanych pod kątem ich ostrej toksyczności lub wywoływania nowotworów – ale należy skupić się też na wpływie, jaki mogą mieć one na przewód pokarmowy, błonę śluzową jelit lub komórki jelitowe i bakterie jelitowe. Jeśli środek konserwujący ma zapobiegać zepsuciu produktu przez pleśń czy bakterie przez tak długi czas – co to może oznaczać dla flory jelitowej? A jeśli emulgator zapewnia lepsze wymieszanie dwóch faktycznie niemieszających się substancji, takich jak olej i woda – co to oznacza dla ścian jelit, których działanie opiera się na przepuszczaniu pewnych substancji, a blokowaniu innych? Najczęściej jeden rodzaj karmy jest podawany każdego dnia, regularnie przez lata – co to oznacza dla organizmu, który z tego powodu jest stale konfrontowany z konserwantami, syntetycznymi witaminami, innymi syntetycznymi dodatkami lub kiepskiej jakości produktami ubocznymi, takimi jak mączki zawierające pióra, pazury, muszle czy łodygi roślin?

Codzienne karmienie jest dziś tak proste, że łatwo zapomnieć o tym, jak złożone są procesy zachodzące po połknięciu pokarmu i jakie czynności wykonuje tu organizm każdego dnia. Organizm jest także codziennie narażony na różne stresogenne wpływy zewnętrzne. Zmagając się z zarazkami, pozostałościami leków w wodzie, spalinami z powietrza czy po prostu stresem dnia codziennego, wewnętrzne systemy muszą cały czas działać na pełnych obrotach.

To, czym codziennie karmimy nasze psy, powinno odciążyć organizm i przyczynić się do jego dobrego samopoczucia. W żadnym wypadku nie powinien to być kolejny punkt na długiej liście wpływów zewnętrznych, które go obciążają, a nawet szkodzą.

Podstawą silnego układu odpornościowego psa jest naturalna karma, nie zawierająca żadnych substancji, które mają wątpliwe działanie na organizm, a zwłaszcza na układ trawienny. Odpowiednia karma pomaga zbudować zdrowy i stabilny przewód pokarmowy, a tym samym silny układ odpornościowy. Dla zdrowia psa niezbędne są właściwie dobrane składniki odżywcze. Naturalne, czyste składniki oraz zawarte w nich witaminy i minerały zapewniają najlepszą możliwą przyswajalność dla organizmu. Umożliwiały one rozwój, silnego systemu odpornościowego i jego prawidłowe działanie w ciągu całych tysiącleci. Z tego względu, odpowiednia dla gatunku karma dla psów zawiera tylko naturalne witaminy i minerały, a nie syntetyczne dodatki.

Naturavetal® naturalnie wzmacnia układ odpornościowy psa we wszystkich obszarach

W okresie wzmożonego zapotrzebowania istnieje możliwość wspomagania organizmu poprzez celowe dodawanie różnych naturalnych substancji, dzięki czemu wzmacniamy jego układ odpornościowy. To właśnie naturalnie silny układ odpornościowy zawsze zapewni najlepszą ochronę przed bakteriami, grzybami, wirusami i innymi czynnikami chorobotwórczymi. Ze względu na to, że wirusa nie można leczyć antybiotykiem, szczególnie ważne jest rozwijanie silnego układu odpornościowego. Natura daje wystarczające możliwości wspierania układu odpornościowego w różnych miejscach i w różny sposób:

 • Flora jelitowa – protekcja i wsparcie
 • Metabolizm – detoksykacja i oczyszczenie
 • Składniki odżywcze – optymalizacja w przypadku szczególnych potrzeb
 • Równowaga płynów – wspieranie podstawowych procesów biochemicznych w organizmie
 • Styl życia – spokojny umysł, odpowiednie warunki bytowe
 • Ochrona i pielęgnacja – dzięki sile natury dla zdrowia zewnętrznego

Protekcja i wsparcie

Flora jelitowa 

 • Canis Extra Petflora
  Wspiera stabilną florę jelitową i wzmacnia układ odpornościowy (szczególnie polecany po antybiotykach lub chemicznych kuracjach odrobaczających).
 • Canis Extra Granulat z Marchwi
  Podawany w krótkich okresach, daje szybkie wsparcie w przypadku luźnych odchodów i stanowi wartościowy pokarm dla dobrych bakterii jelitowych.
 • Canis Extra Wsparcie Jelit
  Wspomaga oczyszczanie przewodu pokarmowego ze szkodliwych pozostałości, np. przy wzdęciach lub po zjedzeniu śmieci.
 • Canis Extra Torf Mineralny
  Wspomaga regenerację przewodu pokarmowego i błon śluzowych.
 • Canis Extra Olej Kokosowy Bio
  Może wspierać obronę przed patogenami, takimi jak grzyby, wirusy i bakterie, poprzez działanie kwasu laurynowego i kaprynowego.
 • Canis Extra Olej z Wątroby Dorsza
  W 100% czysty Canis Extra Olej z Wątroby Dorsza o jakości medycznej jest doskonałym źródłem witaminy A, witaminy D i kwasów tłuszczowych omega-3, a zatem jest ważny dla dobrego rozwoju, zdrowego układu odpornościowego, stabilnego układu sercowo-naczyniowego, a także dla zdrowej skóry i lśniącej sierści.
 • Canis Extra Olej Konopny Bio
  Zawarty w nim kwas linolowy jest nie tylko dobry dla sierści i skóry, ale także wspomaga strukturę komórkową, stawy i układ odpornościowy.
 • Canis Extra Bio Olej z Czarnuszki Egipskiej
  Wspomaga układ odpornościowy cennymi składnikami i m.in. dzięki zawartości tymochinonu może wzmacniać obronę przed patogenami, takimi jak drożdże i grzyby jelitowe (np. Candida albicans) lub bakterie.

Detoksykacja i oczyszczenie

Metabolizm

 • Canis Extra Chlorella
  W naturalny sposób wspomaga detoksykację organizmu oraz oczyszczanie tkanek.
 • Canis Extra Spirulina
  Dostarcza organizmowi składników wspomagających metabolizm, dzięki czemu może pozytywnie wpływać na oczyszczenie i mineralizację komórek.
 • Canis Extra Active
  Aktywuje metabolizm dla szybszej eliminacji toksyn i wsparcia w fazach regeneracji.

Optymalizacja w przypadku specjalnych potrzeb

Składniki odżywcze

 • Canis Extra Moc Jagód
  Mocna mieszanka wartościowych, kolorowych jagód dostarczających flawonoidów, witamin, przeciwutleniaczy, minerałów i innych zdrowych składników dla układu odpornościowego.
 • Canis Extra Zioła Tysiąca Zieleni Bio
  Skoncentrowane zioła organiczne są prawdziwą siłą napędową i dostarczają organizmowi cennych witamin, minerałów i wtórnych substancji roślinnych.
 • Canis Extra Olej BARF 3-6-9
  Podając psu Canis Extra Olej BARF 3-6-9 dostarczamy psu komplet najważniejszych kwasów tłuszczowych omega.
 • Canis Extra Olej z Kryla
  Stres oksydacyjny może bardzo obciążać organizm i jest ważną przyczyną degeneracji i starzenia się komórek. Olej z kryla może wnieść cenny wkład w utrzymanie zdrowia organizmu i zapobieganie związanym z tym oznakom starzenia.
 • Canis Extra Proszek z Owoców Dzikiej Róży Bio
  Wysoka zawartość witaminy C, karotenoidów i przeciwutleniaczy pomaga chronić organizm przed wolnymi rodnikami, a z jego pozytywnych właściwości korzysta cały układ odpornościowy. Może też stymulować tworzenie się krwi.
 • Canis Extra Kozie Mleko w Proszku
  Wspomaga jelita, wzmacnia układ odpornościowy, dodaje siły, zwiększa odporność.

Wspomaganie podstawowych procesów biochemicznych w organizmie

Równowaga płynów

Spokojny umysł, odpowiednie warunki bytowe

Styl życia

 • Przysmaki do żucia Canis Plus®
  Psy, które są w stresie, mają zwykle problemy z zachowaniem. Poprzez pełne miłości i konsekwentne wychowanie wnosisz ogromny wkład w utrzymanie zdrowia swojego psa. Należy jednak dać psu również możliwość samodzielnego redukowania stresu - przekąska do żucia, którą może długo gryźć, pobudza jego instynkt żucia, a tym samym może również służyć zmniejszeniu stresu. Szczególnie odpowiednie są tutaj gryzaki Canis Plus® takie jak Poroże Jelenia, Ścięgna Końskie, Głowizna Wołowa lub Końska oraz różne paski skóry z futrem.
 • Canis Extra Na Nerwy
  Wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego. Może wspierać uzyskiwanie spokoju i równowagi w dłuższym okresie, jak i doraźnie w stresujących sytuacjach, takich jak podróże, wizyty u weterynarza, wystawy, rozłąka z rodziną lub zmiana domu.

Siła natury dla zdrowia zewnętrznego

Ochrona i pielęgnacja

 • Canis Extra Vermcurat®
  Może wspomagać oczyszczanie okrężnicy, w tym pozbywanie się wraz z kałem pasożytów.
 • Canis Extra Vermprevet®
  Może wspierać w stabilizowaniu odpornego środowiska jelitowego i w ten sposób pomaga zwierzęciu pozostać wolnym od pasożytów.
 • Canis Extra Kompleksowa Ochrona
  Naturalna ochrona do zapobiegania inwazji kleszczy i pcheł. Szczególnie nadaje się dla psów kochających pływanie.
 • Canis Extra Parasitenkomplex
  Naturalny środek do pielęgnacji w przypadku wystąpienia inwazji pcheł i roztoczy do bezpośredniego stosowania.
 • Canis Extra Spray Mineralny
  Naturalny preparat do pielęgnacji sierści i skóry. Szczególnie polecany na wypryski, nadmierne przesuszenie i swędzenie.
 • Canis Extra Szampon do Pielęgnacji
  Do ogólnej pielęgnacji oraz do zapobiegania i leczenia problemów z sierścią, takich jak łupież, matowienie czy pasożyty.
 • Canis Extra Pielęgnacja Zębów
  Przyjemnie pachnąca mieszanka olejów, która pomaga psu zmiękczyć i usunąć płytkę nazębną. Antybakteryjne olejki eteryczne hamują rozwój zarazków, wspierają zdrową błonę śluzową jamy ustnej i świeży oddech. Flora bakteryjna jest stabilizowana w dłuższej perspektywie, a regularne stosowanie zapobiega powstawaniu kamienia nazębnego.
 • Canis Extra Pielęgnacja Oczu
  Działa profilaktycznie, oczyszczająco i delikatnie odżywia. Może być także stosowany przy łagodnych stanach zapalnych.
 • Canis Extra Pielęgnacja Uszu
  Proste, dokładne czyszczenie uszu. Może być również stosowany przy lekkim podrażnieniu uszu i inwazji świerzbowca usznego.
 • Canis Extra Balsam do Łap i Skóry
  Preparat pielęgnacyjny wzmacniający i zabezpieczający łapy oraz łagodzący podrażnienia skóry.

Unikanie zbędnych dodatków sprzyja zdrowiu psa

Bazę budujmy w oparciu o zdrowe i naturalne odżywianie, a dodatki (antybiotyki, leki odrobaczające i tym podobne) stosujmy tylko wtedy, gdy jest to naprawdę konieczne.

 • Dla przykładu, istnieją szczepionki, które zapewniają 3-letnią ochronę, a nadal szczepi się nimi co roku. Dlatego należy zapytać lekarza weterynarii, jak długo dana szczepionka zapewnia właściwą ochronę.
 • Zabiegi odrobaczania są wykonywane regularnie, bez sprawdzania, czy pies ma faktycznie robaki. Samo odrobaczanie nie zapewnia żadnej ochrony w dłuższym okresie i jest najczęściej obciążeniem dla organizmu, dlatego warto wykonać badania kału psa, zanim zdecydujemy się na taki zabieg. Natura także oferuje różne możliwości wspierania organizmu w obronie przed pasożytami.
 • Antybiotyki są podawane profilaktycznie, nawet jeśli zwierzę byłoby w stanie samo zwalczyć infekcję lub stosuje się antybiotyk o szerokim spektrum działania, bez bliższego rozpoznania rodzaju infekcji. Kuracje takie mogą odbywać się kosztem bakterii, które faktycznie są dobre dla organizmu i mogłyby wspierać go w obronie przed chorobotwórczymi zarazkami.

Naturalne wzmocnienie systemu odpornościowego szczeniaka

Każdy organizm psa ma zdolność budowania zdrowego układu odpornościowego. Już właściwie w trakcie narodzin, malutki szczeniak ma pierwszy kontakt z bakteriami i w jego jelitach zaczyna rozwijać się flora z mnóstwem dobroczynnych bakterii. Proces ten przebiega płynnie przy narodzinach siłami natury, a pieski, które rodzą się przez cesarskie cięcie, mogą potrzebować troskliwszej opieki w tej kwestii. Zaleca się aktywne wsparcie w rozwoju ich flory jelitowej. 

Naturalne bakterie stanowią cenny fundament, z którym za chwilę ma kontakt mleko matki, mikroorganizmy pochodzące ze środowiska, czy później pierwsze porcje karmy. Wszystkie te czynniki kształtują florę jelitową i układ odpornościowy. Bardzo ważne jest, aby ten proces przebiegał w sposób tak niezakłócony, jak to tylko możliwe. Naturalne jedzenie pomoże psu zbudować i utrzymać zdrowy i stabilny układ pokarmowy, a tym samym silny układ odpornościowy. Dlatego tak istotne jest, aby cały proces odżywiania, który jest tak niezbędny dla kształtowania układu odpornościowego, w miarę możliwości przebiegał bez kontaktu z czynnikami, które są wrogie dla flory jelitowej (zwłaszcza tymi znajdującymi się w najróżniejszych środkach chemicznych/syntetycznych).

Informacje Naturavetal®

Kojąca regeneracja jelit: lepsza jakość życia Twojego psa

Zdrowa kuracja jelit może wzmocnić układ odpornościowy psa i w ten sposób doskonale wpływać na jego zdrowie. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak przeprowadzić kurację jelit i w jakich sytuacjach jest ona szczególnie wskazana, zapraszamy do zapoznania się z artykułem w naszym Poradniku: „Kojąca regeneracja jelit”. Jeśli masz jakiekolwiek pytania na ten temat, z przyjemnością udzielimy wyczerpującej porady.

Dalsze informacje i często zadawane pytania (FAQ) dotyczące układu odpornościowego psa

Jak odbudować florę jelitową mojego psa?

Produkty probiotyczne są stosowane w celu wzmocnienia flory jelitowej. Canis Extra Petflora zawiera bakterie kwasu mlekowego, które wzmacniają florę jelitową. Jeśli chcesz nie tylko wspierać florę jelitową, ale także je oczyścić, pomocna jest kojąca regeneracja jelit. Z naszego poradnika „Kojąca regeneracja jelit: lepsza jakość życia Twojego psa” można dowiedzieć się więcej na ten temat.

Jak mogę rozpoznać, że psa boli brzuch lub jest chory?

Ból brzucha u psów może objawiać się na różne sposoby. Wrażliwość na nacisk na brzuch, szukanie pozycji przynoszącej ulgę, ale także odgłosy dochodzące z żołądka, mogą świadczyć o bolesności. Również, jeśli pies zmienia swoje normalne, codzienne zachowanie, powinniśmy być czujni, ponieważ zwykle jest ku temu powód. Oczywiście każdy pies może mieć zły dzień, ale jeśli zauważysz, że Twój pupil zachowuje się inaczej przez dłuższy czas, to dobry moment na konsultację z lekarzem weterynarii. Z naszego poradnika „Mój pies źle się czuje - kiedy należy udać się do lekarza weterynarii?” możesz dowiedzieć się więcej na ten temat.

Jak radzić sobie z wrażliwym żołądkiem u psów?

W zależności od tego, jak i kiedy objawia wrażliwość żołądka u psa, istnieją różne sposoby, aby pomóc mu w tej sytuacji. Niektóre psy reagują problemami żołądkowymi, gdy są zestresowane, inne mają przeciążone organy wewnętrzne. Są też psy, które reagują na pewne składniki w karmie lub na jej skład jako całość. Pierwszym krokiem w kierunku rozwiązania problemu jest więc zawsze zawężenie jego źródła. Nasz zespół ekspertów może Ci pomóc. Można się z nami skontaktować od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 pod numerem 785 556 667.

Co zrobić, aby uspokoić psa?

Niepokój u psów może być spowodowany różnymi czynnikami. Pies może być niespokojny lub zestresowany, na przykład dlatego, że dana sytuacja sprawia, że czuje się niepewnie lub miał złe doświadczenia w przeszłości. W sąsiedztwie mogą również znajdować się suki w rui, co może naprawdę zdenerwować czy pobudzać samca. Niektóre psy stają się również niespokojne, gdy odczuwają ból. Jeśli więc pies staje się nagle bardzo niespokojny bez wyraźnego powodu, bardzo ważne jest, aby jako jego opiekun zachować spokój i nie denerwować go jeszcze bardziej. Zadzwoń do lekarza weterynarii i wyjaśnij sytuację. Jeśli sytuacja będzie tego wymagała, lekarz zasugeruje natychmiastowe przybycie do gabinetu.

Czym karmić psa z wrażliwym żołądkiem?

W wielu przypadkach psy z wrażliwym żołądkiem czerpią korzyści z karmienia mokrą karmą, taką jak Kompletne Menu Canis Plus®. Zwykle jednak istnieje konkretna przyczyna wrażliwości żołądka i warto ją ustalić, aby móc wspierać psa w bardziej ukierunkowany sposób; na przykład za pomocą naturalnych suplementów diety, takich jak Canis Extra Torf Mineralny. Z naszego przewodnika „Szybki powrót dozdrowia - jak możesz wspierać psa w powrocie do pełni sił” można dowiedzieć się więcej na ten temat.

Czy psy mogą pić mleko?

Jeśli Twój pies jest osłabiony lub wraca do zdrowia po chorobie czy zabiegu, może odnieść znaczne korzyści, jeśli będziesz mu regularnie podawać mleko. Upewnij się jednak, że jest to mleko kozie. Zawiera ono mniejsze cząsteczki tłuszczu, dzięki czemu jest łatwiejsze do strawienia przez psa. Nawet jeśli Twój pies jest alergikiem, zaleca się podawanie mu produktów z pełnego mleka koziego, ponieważ ryzyko nietolerancji na nie jest zdecydowanie mniejsze. Canis Extra Kozie Mleko w proszku można łatwo wymieszać z niewielką ilością letniej wody i dodać do posiłku.

Jakie mleko dla psów?

Psy mogą pić mleko, o ile nie zawiera ono żadnych syntetycznych dodatków i jest stosowane okresowo jako suplement. Zasadniczo nie jest konieczne podawanie psu mleka po odstawieniu go od mleka matki. Jeśli jednak jest on osłabiony, ponieważ na przykład przez dłuższy czas cierpiał na pasożyty (m.in. giardia), znajduje się w fazie rekonwalescencji lub przyda mu się dodatkowa porcja energii w codziennej diecie, zachęcamy do uzupełnienia zawartości miski Canis Extra Kozie Mleko w proszku.

Z naszego przewodnika „Giardia u psów” można dowiedzieć się więcej na temat giardiozy u psów, natomiast artykuł „Naturalne suplementy odrobaczające” zawiera informacje na temat radzenia sobie z inwazją robaków u psów i kotów.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania, zapraszamy do kontaktu telefonicznego. Chętnie udzielimy wszechstronnych porad. Można się z nami skontaktować od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17 pod numerem 785 - 556 667 lub mailowo: info@naturavetal.pl.

Mogą Cię również zainteresować następujące artykuły

Próbki paszy Naturavetal®

Chętnie prześlemy próbki karmy i pomożemy wybrać odpowiednią odmianę.

Newsletter Naturavetal®

W naszym biuletynie przekazujemy praktyczne informacje na temat naturalnej, zdrowej karmy dla psów i kotów.